Danışmanlık

Metal (altın, bakır, kurşun, çinko, krom, demir, vb.) ve endüstriyel hammadde (feldspat, kuvars, kaolin, vb.) zenginleştirme proseslerinde tesis optimizasyonu için danışmanlık hizmetleri vermekteyiz. Verdiğimiz hizmetler aşağıda özetlenmiştir,
• Kırıcı ve eleklerde ekipman çalışma parametrelerinin optimizasyonu,
• Proses koşullarına uygun olarak kırıcı ya da değirmen astar tipinin seçilmesi ya da yeniden tasarlanması,
• Elek panellerinin ve hidrosiklon sarf parçalarının (apeks ve vorteks bulucu) proses koşullarına uygun olarak seçilmesi ya da tasarlanması,
• Eleme verimini artırmak için elek mekanik parametrelerinin optimize edilmesi,

• Flotasyon devrelerinde reaktif tipi seçimi, dozaj optimizasyonu ve reaktif
hazırlama-besleme ünitelerinin tasarlanması,
• Susuzlandırma devrelerinin optimizasyonu,
• Manyetik ayırma devrelerinin optimizasyonu,
• Proses devrelerinde örnekleme yapılması, alınan örneklerin laboratuvarda analizi, devrenin katı-sıvı kütle denkliğinin kurulması ve tüm devre optimizasyonu,
• Tesis performansının artırılması için mevcut otomasyon sisteminin revize edilmesi ya da yeni otomasyon sistemi kurulması,
• Ekipmanlarda emre amadeliği yükseltmek için kronik arızaların tespit edilmesi ve çözüm üretilmesi.