Danışmanlık

Danışmanlık

Metal (altın, bakır, kurşun, çinko, krom, demir, vb.) ve endüstriyel hammadde (feldspat, kuvars, kaolin, vb.)
zenginleştirme proseslerinde tesis optimizasyonu için danışmanlık hizmetleri vermekteyiz. Verdiğimiz
hizmetler aşağıda özetlenmiştir,
• Kırıcı ve eleklerde ekipman çalışma parametrelerinin optimizasyonu,
• Proses koşullarına uygun olarak kırıcı ya da değirmen astar tipinin seçilmesi ya da yeniden
tasarlanması,
• Elek panellerinin ve hidrosiklon sarf parçalarının (apeks ve vorteks bulucu) proses koşullarına uygun
olarak seçilmesi ya da tasarlanması,
• Eleme verimini artırmak için elek mekanik parametrelerinin optimize edilmesi,
• Flotasyon devrelerinde reaktif tipi seçimi, dozaj optimizasyonu ve reaktif hazırlama-besleme
ünitelerinin tasarlanması,
• Susuzlandırma devrelerinin optimizasyonu,
• Manyetik ayırma devrelerinin optimizasyonu,
• Proses devrelerinde örnekleme yapılması, alınan örneklerin laboratuvarda analizi, devrenin katı-sıvı
kütle denkliğinin kurulması ve tüm devre optimizasyonu,
• Tesis performansının artırılması için mevcut otomasyon sisteminin revize edilmesi ya da yeni
otomasyon sistemi kurulması,
• Ekipmanlarda emre amadeliği yükseltmek için kronik arızaların tespit edilmesi ve çözüm üretilmesi.